Forsit Ofis Sistemleri İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. şirketinin, kullanıcıların kendisine forsitdesign.com adlı web sitesi üzerinden elektronik ortamdan iletilen kişisel verileri üçüncü kişilerle, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamı ve kişisel verilerin toplanması ile ilgili açıklanan amaçlar dışında paylaşmayacak, satmayacak veya kullandırmayacaktır. forsitdesign.com‘un, Kişisel Veri Gizlilik Politikası aşağıda yer almaktadır.

IP numaraları: Sistemle ilgili sorunların tanımlanması ve web sitesinde çıkabilecek sorunların ivedilikle giderilebilmesi için, forsitdesign.com, gerektiğinde kullanıcıların IP adresini tespit etmekte ve bunu kullanmaktadır. IP adresleri, kullanıcıları genel (anonim) bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir.

Anonim veriler: forsitdesign.com tarafından talep edilen bilgiler veya kullanıcı tarafından sağlanan bilgiler veya web sitesi üzerinden yapılan işlemlerle ilgili bilgiler, forsitdesign.com ve işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından (kullanıcının kimliği ifşa edilmeden) anonim olarak çeşitli istatistiksel değerlendirmeler, veri tabanı oluşturma, kişiye özel paket / teklifler sunma ve pazar araştırmalarında kullanılabilir.

Başka sitelere bağlantı verilmesi: forsitdesign.com, web sitesi dahilinde başka sitelere link verebilir. forsitdesign.com, link vasıtasıyla erişilen sitelerin gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

Banka/kredi kartı bilgileri: forsitdesign.com, veri iletiminde 128 bit şifreleme algoritması ile bilgi güvenliği sağlayan SSL sertifikası kullanmaktadır. Kullanıcıların banka/kredi kartı bilgileri yalnızca satın alma işlemi sırasında banka veya ödeme kuruluşu tarafından kullanılır ve hiçbir şekilde veri tabanında kayıtlı olarak tutulmaz.

Kullanıcı verilerinin açıklanabildiği durumlar: Kullanıcıya ait kişisel veriler, ad-soyad, adres, telefon numarası, e-posta adresi ve kullanıcıyı tanımlamaya yönelik her türlü bilgiyi içermektedir. forsitdesign.com, işbu gizlilik politikasında aksi belirtilmedikçe kişisel verilerden herhangi birini forsitdesign.com’un işbirliği içinde olduğu ve kendisine bağlı şirketler hariç diğer üçüncü kişilere açıklamayacaktır. Aşağıda belirtilen durumlarda forsitdesign.com, işbu gizlilik politikası hükümleri dışına çıkarak kullanıcılara ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilir.

Bu durumlar:

  • Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik v.b. yetkili hukuki otorite tarafından çıkarılan ve yürürlükte olan hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uyulmasının;
  • forsitdesign.com‘un kullanıcılarla akdettiği sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi ve bunların uygulamaya konulmasının;
  • Yetkili idari ve adli otorite tarafından usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütümü amacıyla kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesinin ve kullanıcıların hakları veya güvenliklerini korumak için bilgi verilmesinin gerekli olduğu hallerdir.

forsitdesign.com, gizli bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya işbu metindeki istisnalar dışında üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.